+48 500 647 918 biuro@marszalek998.pl

Szkolenie

Teoria + Praktyka, czyli efektywne szkolenie przeciwpożarowe!!!

Szkolenia i obsługa zakładów pracy !!!

Szukasz firmy, która przeprowadzi solidnie i kompleksowo szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Twojej firmie, przedsiębiorstwie czy zakładzie pracy…???  Masz ją na wyciągnięcie ręki, Zakład usług Przeciwpożarowych Krzysztof Glazik zrealizuje to zadanie w pełnym jego zakresie.
Szkolenie w zależności od życzenia klienta jest przygotowywane indywidualnie pod daną grupę zawodową, może składać się zarówno części teoretycznej jaki praktycznej. Cześć teoretyczna prowadzona jest przez autorów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, specjalistów oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie wykładu z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju prezentacji i materiałów  multimedialnych. Część teoretyczna zawiera tematykę przepisów prawnych, zagrożenia pożarowego, mechanizmów powstania i rozwoju pożaru, rodzaju sprzętu przeciwpożarowego do zwalczania pożarów, alarmowanie w sytuacji zagrożenia oraz sposoby organizacji i koordynacji ewakuacji.
Szkolenie nie musi być nudne!!!
Część praktyczna obejmuje ćwiczenia z praktycznych technik obsługi gaśnic, hydrantów wewnętrznych czy kocy gaśniczych. Ewakuację manekinów z zadymionego dymem teatralnym korytarza. Ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego, ekologicznego trenażera pożarowego. Podczas ćwiczeń demonstrowane są niebezpieczne zjawiska pożarowe: wybuch zbiornika ciśnieniowego, wyrzut wrzącej cieczy itp. Część praktyczna stanowi symulacja prawdziwego pożaru, dzięki nowoczesnemu i ekologicznemu trenażerowi pożarowemu jest to całkowicie bezpieczne. Nabyta w części teoretycznej wiedza teoretyczna zostaje od razu zastosowana w praktyce. Wszelkie zadania i scenariusze realizowane są w korytarzu symulującym sytuację pożarową oraz ugaszenie realnego pożaru. Każdy z uczestników szkolenia w trakcie ćwiczeń, ma możliwość uczestniczenia w wielu scenariuszach, doskonaląc tym samym swoje umiejętności podczas gaszenia symulowanych pożarów.
Żywy ogień!!!

Czym dysponujemy w części praktycznej w zakresie efektywnego gaszenia pożarów???

Trenażer pożarowy z wykorzystaniem następujących modułów:

  • ekranu komputera, telewizora
  • rozdzielni prądu
  • silnika elektrycznego
  • śmietnika
  • wybuchu aerozoli
  • wybuchu oleju
  • przenośną tacę

Posiadamy przenośny dwukomorowy korytarz symulujący, który podczas ćwiczeń stanowi strefę bezpośredniego zadymienia. 70 różnego rodzaju gaśnic treningowych różnych typów, wielkości i wszelakiego zastosowania. Rozdzielnię z głównym i przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wraz z centralą sterującą.

Czy wiesz będąc pracodawcą ???

Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową w budynku ciąży na zarządcy, właścicielu lub jego użytkowniku. Jeśli nie została zawarta umowa ustanawiająca zarząd lub użytkowanie, odpowiedzialność spoczywa na osobie, która włada budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Szkolenia przeciwpożarowe to również obowiązek każdego pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zarówno szkolenia wstępnego, jak i organizacji szkoleń okresowych. Szkolenia dla pracowników warto zorganizować zresztą nie tylko z uwagi na przepisy, ale przede wszystkim na własne bezpieczeństwo. Każdy pracodawca ma też obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów, ewakuację itp.