+48 500 647 918 biuro@marszalek998.pl

Pierwsza pomoc

Zapewniamy:

 • profesjonalne prowadzenie szkoleń oraz pokazów przez wykwalifikowanych ratowników medycznych posiadających wieloletnią zawodową praktykę
 • praca na wysokiej jakości sprzęcie
 • szkolenia prowadzone z obecnie obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 • indywidualne podejście do każdego z klientów
 • terminowość i fachowość wykonywanych usług
 • poufność wszelkich danych

Oferujemy:

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:
  – kierowane przede wszystkim dla firm, zakładów pracy, przedsiębiorstw czy placówek publicznych
 • Pokazy pierwszej pomocy:
  – dla szkół, przedszkoli, grup zorganizowanych
  – podczas wszelkiego rodzaju imprez i festynów
  – na zimowiskach, obozach letnich, zielonych szkołach

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy składa się z dwóch części teoretycznych (prezentacja multimedialna + luźna pogadanka + filmy edukacyjne) oraz części praktycznej (ćwiczenia na fantomach + ćwiczenia indywidualne + ćwiczenia w parach), szkolenie obejmuje różne zagadnienia
w zależności od potrzeb klienta między innymi takie jak:

 • akty prawne
 • postępowanie na miejscu zdarzenia
 • jak prawidłowo wezwać pomoc
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa, niemowlęta, dzieci, dorośli
 • zasady używania AED (automatyczny zewnętrzny defibrylator)
 • pozycja boczna ustalona
 • rolowanie
 • postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia:
  – omdlenie
  – epilepsja – padaczka
  – zadławienie
  – porażenie prądem
  – oparzenie
  – krwotok z nosa
  – urazy kostno – stawowe
  – i wiele innych.