+48 500 647 918 biuro@marszalek998.pl

Usługi

Firma świadczy usługi w zakresie:

 • Przeglądu, naprawy gaśnic oraz agregatów gaśniczych wszystkich typów
 • Przeglądu, naprawy hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych z pomiarem ciśnienia oraz wydajności
 • Prób ciśnieniowych węży hydrantowych
 • Przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • Przeglądu opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
 • Przeglądu drzwi, okien, bram przeciwpożarowych oraz innych zamknięć
 • Przeglądu systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów oddymiania / przewietrzania
 • Impregnacja ognioochronna
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariuszy, operatów pożarowych, oceny zagrożenia wybuchem, planów ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych
 • Etatyzacji sprzętu gaśniczego
 • Pełne oznakowanie obiektów zgodnie z Polską Normą ora Normą ISO
 • Montaż domowych czujek dymu, gazu, tlenku węgla
 • Kompleksowa analiza stanu zabezpieczenia pożarowego budynków
 • Kompleksowa obsługa zakładów pracy w zakresie ppoż., bhp oraz pierwszej pomocy
 • Szkolenia ppoż., BHP oraz pierwszej pomocy