+48 500 647 918 biuro@marszalek998.pl

Sprawy BHP

Zapewniamy:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • indywidualne podejście do każdego z klientów,
 • terminowość i fachowość wykonywanych usług,
 • poufność wszelkich danych.

Oferujemy:

 • Szkolenia wstępne.
 • Szkolenia okresowe:
  – dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
  – dla pracowników administracyjno-biurowych
  – dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  – dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy przez pracowników.
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Opracowywanie instrukcji bhpna stanowiskach pracy i obsługi urządzeń.
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy.
 • Prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Postępowanie powypadkowe. Wykonanie pełnej dokumentacji powypadkowej:
  – uczestnictwo w komisjach powypadkowych,
  – sporządzanie protokołów powypadkowych,
  – sporządzanie kart wypadku,
  – sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków,
  – sporządzanie kart statystycznej do GUS (Z-KW),
  – sporządzenie rejestru wypadków przy pracy.